Selah – You are my hiding place

“You Are My Hiding Place” is een bekend christelijk lied dat door verschillende artiesten is vertolkt, waaronder de groep Selah. Hoewel het lied vaak wordt geassocieerd met Selah vanwege hun populaire vertolking, is het oorspronkelijk geschreven door Michael Ledner in de jaren ’80.

Het lied drukt vertrouwen en toevlucht uit in God, vooral in tijden van beproeving en moeilijkheid. De tekst spreekt van God als een schuilplaats en een toevluchtsoord voor de ziel.

Een deel van de refrein luidt: “You are my hiding place, You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in You.”

Deze woorden weerspiegelen het thema van het Psalm 32:7, waarin staat: “U bent een schuilplaats voor mij, U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met vreugdegezang van bevrijding.”

Selah’s vertolking van “You Are My Hiding Place” is rijk en melodisch, met harmonieuze vocalen die de diepte van het lied’s boodschap accentueren. Hun versie heeft bijgedragen aan de voortdurende populariteit van het lied in christelijke kringen. Het is een lied dat gelovigen eraan herinnert te vertrouwen op God’s bescherming en genade, vooral in moeilijke tijden.

Liedtekst You are my hiding place

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid

I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid

I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid

I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

You are my hiding place (I will trust in You)
You always fill my heart (let the weak say)
With songs of deliverance (I am strong)
Whenever I am afraid (in the strength of the Lord)
I will trust in You