Pearl Jozefzoon – Hoor Israël

Liedtekst Hoor Israël

Er is een volk door God gekozen
om tot zijn licht te zijn.
Het werd uit slavernij gedragen,
op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen,
een woord van zuiverheid,
een leidraad voor het goede leven,
dat ons in waarheid leidt.

Hoor Israel, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.

Jeruzalem verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

En uit dit volk is voortgekomen
de ware Vredevorst,
de Zoon van God en de Messias,
die van het kwaad verlost.

Door Israël werd Hij verworpen,
zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden;
Gods werk is doorgegaan.

Hoor Israel, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.

Jeruzalem verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.